Powercommander 6 ktm 690

€ 449,99

 

De Powercommander is een unit die geplaatst wordt tussen de ECU en de injektor(en), waarmee we het brandstof mengsel van uw motor rijker of armer kunnen afstellen (per toerengebied en gasklepstand) dit resulteert in een optimale brandstof luchtverhouding.

 

Door een optimale brandstof-luchtverhouding verkrijgen we een ideale verbranding wat resulteert in meer vermogen en een hoger koppel. Uw motor wordt soepeler, zuiniger en krachtiger. Het aan-uit effect verminderd (verdwijnt).

 

Door tussenkomst van de powercommander kunnen we de dippen die veelal ontstaat door de emissie eisen en/of het vervangen van een demper/systeem of open filter opheffen.

 

Bij het gebruik van open demper/uitlaatsystemen of luchtfilters, moet een injectiemotor opnieuw afgesteld worden. De Powercommander wordt met originele connectors, zoals reeds aan de originele kabelboom aanwezig, verbonden. (Dus geen knip en soldeer werk).

U kunt Uw Powercommander direct aan een Windows-PC aansluiten en de op een CD meegeleverde "Maps" in de Powercommander laden en zelfs vrij programmeren!

Levertijd op voorraad 

 

 

The Power Commander is a unit that is placed between the ECU and the injector (s), with which we can adjust the fuel mixture of your engine richer or poorer (per rev range and throttle position) resulting in an optimal fuel air ratio.

 

Thanks to an optimal fuel-air ratio, we obtain an ideal combustion resulting in more power and higher torque. Your engine will be smoother, more efficient and more powerful. The on-off effect is reduced (disappears).

 

Through the intervention of the power commander, we can eliminate the dips that often arise from the emission requirements and / or the replacement of a damper / system or open filter.

 

When using open silencer / exhaust systems or air filters, an injection engine must be re-adjusted. The Power Commander is connected with original connectors, as already present on the original cable harness. (So ​​no cut and solder work).

 

You can connect your Power Commander directly to a Windows PC and load the "Maps" on a CD into the Power Commander and even program it freely!

in stock