OPTIMATE LITHIUM 5.0A

€ 119,95

Deze Tecmate Optimate Lithium 5A is een acculader met een laadstroom van 5A die geschikt is voor lithium LiFePO4/LEP accu's. Deze volautomatische lader laadt en onderhoudt uw accu.

 

Speciaal voor de lithium-accu’s met 4 cellen is er nu de OptiMate LFP druppellader! De acculader is bij uitstek geschikt voor het opladen van LFP en LiFePO4 accu’s. De lader beschermt de accu tegen overlading en kent een meerstappen laadcyclus. Ook ‘platte’ lithium accu’s kunnen weer leven in geblazen worden met de OptiMate LFP druppellader.

Druppellader voor lithium-ion accu

De OptiMate LFP druppellader is speciaal ontwikkeld voor lithium-ion-accu’s. In veel voertuigen wordt tegenwoordig een LFP of LiFePO4 accu toegepast. Motoren, karts, auto’s of andere voertuigen kennen een dergelijke accu die vraagt om een speciale behandeling. Met de OptiMate LFP druppellader wordt de accu onderhouden met een geavanceerd OptiMateonderhoudsprogramma. Door de verschillende laadcycli wordt de accu 100% volgeladen en op spanning gehouden. De batterijlader test de accu na het laden om zeker te zijn van een volledig werkende accu.

Spaarmodus

De druppellader kent een spaarmodus op lage spanning om de lithium-ijzerfosfaat accu actief te houden en zorgt voor een automatische reset van het ‘battery management system’ (BMS). De OptiMate LFP lader is geschikt voor accu’s van 12.8V tot 13.2V. De oplader wordt geleverd met een kabel met accuklemmen en een permanent te monteren laadkabel. Vanwege het lichte gewicht van deze acculader is hij populair in de race- en crosswereld.

op vooraad

 

 

This Tecmate Optimate Lithium 5A is a battery charger with a charging current of 5A that is suitable for lithium LiFePO4 / LEP batteries. This fully automatic charger charges and maintains your battery.

 

Especially for the lithium batteries with 4 cells, there is now the OptiMate LFP trickle charger! The battery charger is ideally suited for charging LFP and LiFePO4 batteries. The charger protects the battery against overcharging and has a multi-step charging cycle. Flat lithium batteries can also be revived with the OptiMate LFP trickle charger.

Trickle charger for lithium-ion battery
The OptiMate LFP trickle charger has been specially developed for lithium-ion batteries. Nowadays, an LFP or LiFePO4 battery is used in many vehicles. Motorcycles, karts, cars or other vehicles have such a battery that requires special treatment. With the OptiMate LFP trickle charger, the battery is maintained with an advanced OptiMate maintenance program. Due to the different charging cycles, the battery is 100% fully charged and kept on voltage. The battery charger tests the battery after charging to ensure a fully functional battery.

Economy mode
The trickle charger has a low voltage saving mode to keep the lithium iron phosphate battery active and automatically resets the battery management system (BMS). The OptiMate LFP charger is suitable for batteries from 12.8V to 13.2V. The charger comes with a cable with battery clamps and a permanently mounted charging cable. Due to the light weight of this battery charger, it is popular in the racing and cross world.

 

in stock